Data publikacji 20.03.2023r.

W niniejszej Polityce Prywatności znajdują się informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzamy Twoje dane, oraz o podstawach prawnych, które nam to umożliwiają, o narzędziach, jakie wykorzystujemy w ramach strony internetowej, a także o odbiorcach Twoich danych i prawach, jakie Ci przysługują.

Kontakt

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem dominika.consulting@gmail.com oraz numerem telefonu +39 366 670 1192

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z naszą działalnością internetową jest GNV GROUP SRL, Via Carlo Farini, 68, 20159 Milano, P.IVA/VAT: 05954160965

Jakie dane przetwarzamy:

Formularz kontaktowy:

 • adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości
 • numer telefonu
 • inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.

Newsletter:

 • adres e-mail
 • imię

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie od nas informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).

Wykorzystanie plików cookies:

 • IP
 • zachowanie użytkownika na stronie

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszej wizyty na stronie.

Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 • wszystkie zebrane dane, wymienione powyżej

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).

Twoje dane przetwarzamy przez okres:

 • 3 lub 6 lat + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy nie;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do informacji 
 • Prawo dostępu do danych osobowych 
 • Prawo do sprostowania danych osobowych 
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych 
 • Prawo do przenoszenia danych 
 • Prawo do wniesienia skargi 
 • Prawo do wycofania zgody

Podmioty trzecie przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 • Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu
 • Magdalena Winogradow prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Siteon Magdalena Winogradow ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Leśnej Podlaskiej (21-542 Leśna Podlaska), przy ulicy Bialskiej 54, NIP 5372414976 – wsparcie administracyjne strony i newslettera
 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – serwis świadczący usługe wysyłki mailowej.

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

 • Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
 • YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach;
 • Pixel Meta – narzędzie marketingowe;

W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
b) Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
c) YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,

Logi serwera

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.